Để có thể cạnh tranh và tồn tại trên thị trường, các doanh nghiệp đều trang bị cho mình chiến lược marketing hợp lý trong quá trình đưa sản phẩm tiếp cận đến khách hàng. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành truyền thông thông tin, xu thế số hóa và marketing online đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Một số dự án marketing của MK team sẽ như những case study giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về tầm quan trọng của lên kế hoạch và tiếp cận khách hàng với marketing online.

    1. Học viện thẩm mỹ Prana Reiki
    2. Kỳ trà quán
    3. HDP window
    4. Time Spa